Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sulkavan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 01.06.2023/Pykälä 28


2 Arviointikertomus 2022

 

Arviointikertomus v. 2022

 

TARKLTK 03.04.2023 § 17 

 

 

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida:

 -Ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 -Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

  Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

  Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

 

Valmistelija Taina Törrönen

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja päättää jatkaa sen laadintaa seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

TARKLTK 03.05.2023 § 21 

 

 

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa kokouksessaan.

 

Valmistelija Taina Törrönen

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ja päättää jatkaa sen laadintaa seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

TARKLTK 01.06.2023 § 28  

174/02.02.02/2022  

 

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua, laatii sen valmiiksi ja allekirjoittaa sen kokouksessa ja tekee esityksen valtuustolle sen käsittelystä.

 

Valmistelija Taina Törrönen

  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen valmiiksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummenetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset valtuustolle. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 

Päätös Puheenjohtaja muutti päätösehdotusta kokouksessa: Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen valmiiksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummenetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset valtuustolle. Selvitykset pyydetään antamaan marraskuun 2023 loppuun mennessä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.