Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sulkavan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 221


5 Arviointikertomus 2020

 

Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

 

PPALLTK 22.09.2021 § 53 

 

 

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huo­mio­ta sivistystoimen osalta seuraaviin asioihin:

 

 -Oppilashuollollisiin palveluihin tulee kiinnittää enemmän huomiota.

 Vastaus: Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät ovat kokoontuneet varsinkin lukuvuonna 2020-2021 säännöllisesti. Koulukuraattori on ollut vuonna 2020 sekä Sulkavan, että Rantasalmen kuntien yhteinen ja siksi ollut saatavilla 2-3 päivää viikossa. Tähän on tullut muutos nyt vuonna 2021, koulukuraattori on Sulkavalla viitenä päivänä viikossa. Kouluterveydenhoitaja on koululla viitenä päivänä viikossa. Psykiatrinen sairaanhoitaja on myös säännöllisesti tavattavissa.

 

 -Toiminnallisena tavoitteena olleen e-aineiston käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021. Kirjaston palvelujen kannalta tämä olisi merkittävä lisä.

 E-aineiston käyttöönotto on viivästynyt, mutta se on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2021 aikana.

 

 -Missä määrin lähetemäärä on alentunut koronan vuoksi ja missä määrin on mahdollista lähetekäytäntöä muutettu? Olennaista tässä on se, että kuntalaiset saavat asianmukaisen hoidon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

 

 Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on ollut tammi - elokuussa 2021 keskimäärin 32 kpl /kk, kun lähetteiden määrä vuonna 2020 on ollut keskimäärin 25 kpl /kk. Vuoden 2021 tammi - elokuun osalta läheteprosentti on ollut 15 %. Vuonna 2020 läheteprosentti on ollut 13 %. Lähetekäytäntöjä ei terveysasemalla ole muutettu. Lähetteet tehdään aina lääketieteellisin perustein hoitavan lääkärin toimesta käypähoito- ja STM:n yleisiä hoitosuosituksia noudattaen.

 

 Vapaa-ajantoimessa talous jäi selvästi alle talousarvion. Suurin osa tapahtumista ja liikuntapalveluista jäi kokonaan järjestämättä tiukkojen rajoitusten takia, ja toiminnan sopeuttaminen uusiin vaatimuksiin aiheutti toiminnan supistumista. Toisaalta äitienpäiväkonsertti ja Sulkava 390-juhlat (korvasi myös vuosittaisen Sulkavan kunnan itsenäisyyspäivän juhlan) striimaus mahdollisti näiden tapahtumien seuraamisen etänä.

 

 

 

Valmistelija vs. rehtori Marttiina Sihvola, hallintojohtaja Mervi Palmu, kehittämispäällikkö Oili Tikka

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Peruspalvelulautakunta merkitsee vastaukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KHALL 04.10.2021 § 221  

76/00.03.01/2021  

 

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida:

 

  - Ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 - Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

 Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt kunnanhallituksen toimialan osalta huomiota:

1)      kunnan työttömyysprosentin nousuun ja työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden kasvuun. Sulkavan työttömyysprosentti on sama kuin Savonlinnassa, mutta huomattavasti korkeampi kuin muissa naapurikunnissa.

 

Selvitys: Kuntouttava työtoiminta on jouduttu viime vuonna kokonaan keskeyttämään koronapandemian takia. Kuntouttava on pystytty aloittamaan uudestaan, tosin pienemmillä resursseilla kuin ennen pandemiaa. Nyt ohjausresurssia on tarkoitus lisätä työvalmentajan työaikaresurssia lisäämällä.

 

Työttömien terveystarkastusten tekeminen on ollut haasteellista syksystä 2019 saakka. Terveystalo kertoi syksyllä 2019 työttömien terveystarkastusten keskeyttämisestä kausi-influenssarokotusten vuoksi. Seuraavaksi kiireettömät terveydenhuollon palvelut niin Sulkavalla kuin muuallakin keskeytettiin kokonaan koronapandemian takia. Kesällä 2021 työttömien terveystarkastukset on saatu aloitettua, ja prosessia yritetään vielä kehittää vastaamaan paremmin tarpeita, jotta aidosti voidaan edistää henkilön työkykyä. Muun muassa hoitosuunnitelman tekeminen päihdeongelman hoitoon vaatii vielä työtä.

 

Työttömyysetuuksien ehtoja on koronapandemian takia muutettu siten, että myös yrittäjät ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen. Tämä on hieno asia talousvaikeuksissa olevien yrittäjien tukemiseen, mutta parannus näkyy sitten kunnan työttömyysprosentissa ja kunnan maksaman työmarkkinatuen maksuosuudessa kasvuna.

 

Vähennämme aktiivisesti kunnan työttömyysprosenttia työllistämällä, haemme palkkatukea ja lisäämme työvalmentajan työpanosta, jolloin voimme lisätä myös kuntouttavaa työtoimintaa. Autamme vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja pyrimme vahvistamaan heidän työkykyä tekemällä yhteistyötä terveyspalvelujen tuottajan kanssa.

 

2)      Korjausvelka on laskettu viimeksi vuonna 2017 ja tämä laskenta on tarpeen päivittää ajan tasalle

 

Selvitys:

Sulkavan kunnan kiinteistöstrategia tullaan päivittämään vuonna 2021 ja tässä yhteydessä Sulkavan kunnan kiinteistömassan korjausvelkalaskelma tullaan päivittämään.

 

3)      Joukkoliikenteessä bussivuoroihin on tullut muutoksia edelliseen vuoteen nähden. Muutoksista tiedottaminen on jäänyt vähäiseksi. Aikatauluista tulisi olla ajantasaiset tiedot kunnan nettisivuilla ja keskeisissä asiakaspalvelupisteissä.

 

Selvitys:

 Joukkoliikenteen aikataulut on lisätty kunnan nettisivuille ja linja-autolaitureiden läheisyyteen virastotalon oviin. Kesällä on tehty kunnan Facebook-sivuille joukkoliikenneaikatauluista tiedote, ja ennen syysloma-aikaa tämä tehdään vielä uudelleen.

  

 

 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Oili Tikka

 Kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa esittelyosan mukaiset vastaukset kunnanvaltuustolle vuoden 2020 arviointikertomuksesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen ja kehittämispäällikkö Oili Tikka olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.43 - 16.00.